MANDAL: Bedriften meldte selv fra til politi og brannvesen da de oppdaget utslippet. Det ble raskt lagt ut lenser og pumper for å begrense spredningen. Noe ble likevel ført ut med strømen og havnet i sjøen. Selve utslippet skjedde i bukta mellom Mandal Industrier og Marnar bruk. Det skal ikke være fare for fisk eller fugleliv som følge av uhellet. Den brungule oljen ligger helt i overflaten, og det som er igjen, er demmet inne.— Oljen som rant ut brukes ved impregnering av tremateriale. Så vidt vi vet var det en teknisk svikt som førte til at oljen fløt over og gikk ut i rørene for overvann, forteller Roald Berg Bentsen, politiførstebetjent ved Mandal politistasjon. Han opplyser at saken vil bli etterforsket på vanlig måte. Det finnes ingen oppdrettsanlegg i nærheten.