- Skjærgårdsskolen innfrir ikke friskolelovens krav