KRISTIANSAND: — Det har vært en innstramming som sier at midlene kun skal brukes til fredede bygg. Men dette er en så enhetlig del av byen, og så viktig å bevare at vi i hvert fall vil gå i diskusjon med Riksantikvaren og gjøre et forsøk, sier byantikvar Ernst Aukland.

Hans Otto Lund vil gjerne skjenke huseierne denne «gulrota».

— Det kan for eksempel i en periode gis et tilskudd på 20-30.000 kroner til de som vil gjøre noe, mener Lund.

Hans ønske om Posebyen-renovering vil bli fremmet som et oversendelsesforslag i byutviklingsstyret, som administrasjonen eventuelt får i oppgave å utrede.