• Marianne Tronstad og Eva Ottesen i Kristiansand kommune står for den praktiske gjennomføringen av valget i Kristiansand. I rommet bak dem ligger alle de vel 18.000 stemmesedlene som ble avgitt før valgdagen. FOTO: Jan Oddvar Eide

Aldri før har så mange forhånds­stemt

18.000 har forhåndsstemt i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Aldri før har så mange stemt før valgdagen.