• Øystein Evjen Olsen innehar som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, en av de mest krevende lederstllingene på Sørlandet. FOTO: Steinar Vindsland

– Krevende å se de ansattes opplevelse av å ha mistet tillit

En fredag så Øystein Evjen Olsen Nytt på Nytt harselere med «skandalesykehuset» i Flekkefjord. Påfølgende mandag 1. april begynte han som klinikkdirektør.