Fra 1. januar 2023 skal de sørge for godt koordinerte alarmsentraler i nytt politihus her på jernbanetomta. Fra venstre brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen, seksjonssjef Sverre Birkeland i politiets operasjonssentral og klinikkdirektør Espen Jarle Hansen for prehospitale tjenester SSHF. Fra 1. januar 2023 skal de sørge for godt koordinerte alarmsentraler i nytt politihus her på jernbanetomta. Fra venstre brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen, seksjonssjef Sverre Birkeland i politiets operasjonssentral og klinikkdirektør Espen Jarle Hansen for prehospitale tjenester SSHF. Foto: Jacob J. Buchard

Her skal 110, 112 og 113 flytte under samme tak