• STRATEGIMØTE: Kåre Håverstad (f.v.), Margit Alvær, Lillian Jakobsen, Hilde Voreland, Borghild Bjellås, Jenny Spjote, Maria Aas, Else Bjørndalen, Liv Lauvsland, Anne Torunn Moen Wigemyr, Magny Loland, Olav Greibrokk, Odd Torsøe, Alf Voreland, Åse Anette Voreland og Gregar Eikeland planlegger låvesalget. FOTO: Lars Hollerud

Vennekamp for Vennebu

Da den gamle ble revet for å gi plass til den nye, startet venner jobben med å gi den forrige Venneslastua nytt liv på Byglandsfjord.