• MINDRE RØYK OG SNUS: Stadig færre ungdommer i Kristiansand bruker snus, røyk og andre rusmidler. FOTO: Illustrasjonsfoto (Scanpix)

Ungdom drikker mindre enn noen gang

Rusbruken blant ungdomsskoleelevene i Kristiansand er på et historisk lavt nivå.