• BYGGER: Statens vegvesen jobber nå med ferdigstillelsen av et nytt rensebasseng nedenfor sulfiddeponiet på Gaupemyr. Det skal fange opp alt det forurensede vannet før det renner ut i Kaldvellfjorden. FOTO: Erlend Olsbu

Veivesenet må ut med 100.000 kroner i uka

Statens vegvesen klarer ikke å redusere forurensingen fra Gaupemyr innen fristen.