• AVSLUTTET: Kripos har nå avsluttet etterforskningen av Tjostolv Molands dødsfall i fengselet i Kinshasa. Det er fremdeles uklart når Molands kropp kan bli frigitt og båren sendes hjem til Norge. Her er Are Meisler Storvik og Håvard Andre Aalmo i Kripos' id-gruppe avbildet før obduksjonen av Moland. FOTO: Espedal Jan T.

- Har hele tiden visst at det bare var oppspinn

Mathilde Moland var aldri i tvil om at sønnen Tjostolv ikke hadde blitt utsatt for noe kriminelt. Når båren kan være hjemme i Norge er fremdeles uvisst.