• BLIR TILLATT: Regjeringen tillatter vannscooterkjøring, men har satt en grense på 400 meter fra land i sjø og verneområder og 500 meter fra land i ferskvann. ARKIVFOTO FOTO: Jan mortensen

Vannscooterkjøring lovlig fra i dag

Forbudet mot vannscooterkjøring opphevet i Norge, men med restriksjoner.