• GOD MOSJON: Disse tre har gått "Nansen-strekningen" over Grønland både tre og fire ganger på 50 dager. Nå har de nettopp satt i gang igjen, med dytt.no's "Fra Oslo til Lindesnes". Fra venstre: Ronny Hansen, Olav Juven og Tor Kjetil Svaland.

Fra "Grønland" til "Lindesnes"

Vi presenterer en trio denne gang, Ronny Hansen fra Lillesand, Olav Juven fra Herefoss og Tor Kjetil Svaland fra Svaland. De tre gikk aller lengst av de 36 hos Uldal AS som var med i dytt.no's "Gå over Grønland"-tevling.