Dømt for dopheleri av 1,3 millioner kroner

En kristiansander (23) er dømt til 390 timers samfunnsstraff for heleri i forbindelse med salgs av store mengder dopingmidler.