Foreslår større gjestehavn

En ny molo skal erstatte sommerens flytebrygger og sikre flere båtplasser i Gjestehavna i Kristiansand. Men om det egentlig blir flere båtplasser er uvisst.