• 19. november stemte ordfører Arild Windsland (H) og flertallet i Birkenes kommunestyre for vindkraftutbygging i Birkenes. Nå kan saken måtte behandles på nytt. Her sammen med KrFs Anne Kristiansen, Vemund Ruud og Trygve Raen. FOTO: Erlend Olsbu

NVE utsetter vindkraftsaken i Birkenes

Vindkraftsaken legges til side inntil spørsmålet om habilitet er avklart.