• Stridens kjerne: Det gikk mot privatskole i Vigmostad, men først vil politikerne på ny se på konsekvensene for bygda, barna og kommunen. FOTO: Jarle R. Martinsen

- Pussig med ny utredning

Initiativtakerne til privatskole i Vigmostad forstår ikke hvorfor politikerne vil utrede konsekvensene på nytt.