Morelltrøbbel på Sørlandet

Avlingsnivået i Agder er nede på 20 prosent av normal avling.