• Gunn Rostøl bærer fanen for Søgne skolekorps for sjette gang.

316.000 til lag og foreninger

Søgne og Greipstad sparebank har delt ut 316.000 kroner i aktivitetsstøtte til 101 foreninger og lag i Søgne og Songdalen.