• Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad vil ha en nasjonal handlingsplan mot antisemittisme. - Jødene er i en spesiell situasjon, sier Kjell Ingolf Ropstad. FOTO: Kjartan Bjelland

- En tredel av jødiske barn opplever antisemittisme på skolen

En fersk EU-rapport viser at antisemittisme er et voksende problem i Europa. Nå vil KrF ha en nasjonal handlingsplan.