UD har jevnlig kontakt med kvinnens arbeidsgiver og pårørende