Ber fylkesutvalget si ja til vindkraftverk

Fylkesrådmannen i Aust-Agder ber fylkesutvalget om å si ja til bygging av vindkraftverk i Birkenes.