• Barna Janne (9) og Martin (11) er to av Birkenes-elevene som får fortsette å gå på skole i Vennesla. Her sammen med mamma Ellen Heggland, etter at kommunestyret i Birkenes vedtok å videreføre ordningen. FOTO: Arkivfoto

Viderefører rabatt for Birkenes-elever

Birkenes og Vennesla er enige om prisen for gjesteelevene.