• OMSTRIDT: Oljeleting i Skagerrak må forbys i forbindelse med at det skal lages en egen forvaltningsplan for Skagerrak. Det mener både SV og Venstre. Kristiansand kommune kan derimot komme til å be om at det ikke blir lagt noen begrensninger for oljevirksomhet. Her fra 2007 da Hydro boret en tom brønn utenfor Farsund. FOTO: Gert Ove Mollestad

Vil åpne for oljeleting i Skagerrak

Et halvt år etter fristen gikk ut, leverer Kristiansand endelig sitt svar om hva de mener om oljeleting, miljøproblemer og verdiskapning i Skagerrak.