• Tømmerrenna i 2016. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Får ikke vedlikeholdt Tømmerrenna i tørken

Tømmerrenna i Vennesla har opplevd ekstremt forfall i løpet av sommeren. Tørken gjør vedlikeholdet umulig.