Kristiansand kommune har i oppgave å skaffe oppmålingsdata blant annet for konstruksjoner ved Boenfossen. Det har de ikke gjort. Bildet er tatt 2. oktober under storflommen ved Boen Bruk. Kristiansand kommune har i oppgave å skaffe oppmålingsdata blant annet for konstruksjoner ved Boenfossen. Det har de ikke gjort. Bildet er tatt 2. oktober under storflommen ved Boen Bruk. Foto: Arkivfoto: Kjartan Bjelland

Flomsikring settes på vent etter påstått somling