• De har all grunn til å smile bredt, Lexus-gjengen i Sørlandsparken. Fra venstre: Tekniker Nail Agirman, salgssjef Jesper Krumm, adm. direktør Geir Skogdalen, kundemottaker Trine Gresaker, tekniker Catrine Aarli og salgskonsulent John Carlos Rølvåg. FOTO: Tor Mjaaland

– Lexus-gjengen scorer skyhøyt!

– Oppsiktsvekkende! Faktisk helt i europatoppen av Lexus Kristiansand.