• Nybygget er tenkt i fire til seks etasjer. «Utbygger ser for seg at fasaden består av elementer som speiler historien og prosessindustrien på Sørlandet. Fasaden skal bestå av historiske, moderne og varige materialer. Fasaden og bygget skal oppleves som smalt og høyt, det er derfor tenkt oppdelt i ulike felt.» skriver arkitekten. FOTO: SMS Arkitekter

Spenstig arkitektur på Lund torv

Dette kan bli det første høyhuset med studenthybler på Lund torv i Kristiansand.