Kripos ber om mer Tina-etterforskning: Se pressekonferansen her

Kripos retter kritikk mot politiet i Stavanger som lot det gå to og et halvt døgn etter forsvinningen før de satte iverk tiltak.

Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos har nå levert sin rapport etter gjennomgang av Tina Jørgensen-saken og presenterte sin innstilling under pressekonferansen torsdag. Se pressekonferansen i opptak i vinduet over.

– Vi gjenopptok etterforskningen i 2013 og 2015. Detter har vært en krevende sak for oss. Etter henleggelsen i 2015 kontaktet jeg Kripos for å få nye øyne på dette, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Han takker Kripos før han sender ordet videre.

– Vi anbefaler videre etterforskning, men i et begrenset omfang. Vi mener det kan være mulig å løse saken, sier Espen Erdal, politiinspektør i Kripos.

– Det at vi anbefaler videre etterforskning betyr ikke at vi har identifisert en misstenkt. Det betyr heller ikke at vi peker videre på ett spor. Vi har vurdert den tidligere etterforskningen med et kritisk blikk, sier Erdal.

Rapporten blir ikke offentliggjort.

– Vi har gjennomført i underkant av 2000 avhør, og vi har fått inn mer enn 1700 tips. I vår gjennomgang har vårt hovedfokus har vært om og i hvilket omfang denne saken bør etterforskes videre, sier Ingrid Tveit, politioverbetjent i Kripos.

– Det ble tidlig i vår gjennomgang klart at det ikke er mulighet til å gjøre ytterligere analyser av funn som var gjort på og rundt den avdøde. Skal man gjennomføre undersøkelser i dag må man ha rimelig grunn til å tro at undersøkelsene vil føre til ny vesentlig informasjon, fortsetter Tveit.

Tveit legger til at politiet forløpende må vurdere om det er fornuftig med videre etterforskning. Fra Kripos sin side anbefales en videre etterforskning, men ikke i bred skala.

– Når saken har blitt tatt opp på nytt er det bare enkeltspor som har blitt fulgt. Ved gjenopptakelsene har aldri saken blitt sett på i sin helhet. Vi mener at når drapssaker som blir henlagt taes opp igjen, bør den sees på med nye øyne, sier Tveit.

– Vårt mål er å løse denne saken. I løpet av kort tid kommer jeg til å sette ned en gruppe som skal se på denne saken. Det kommer til å være folk som ikke har sett på denne saken tidligere. Vi skal holde kontakten med Kripos og samarbeide med dem, sier Vik.

Her er kriminalteknikere fra Kripos ved Bore kirke for å sikre tekniske spor fra kummen hvor Tina Jørgensen ble funnet. Bildet er fra 2000. Foto: Pål Christensen (arkivfoto)

FIKK DU MED DEG AFTENBLADETS ARTIKKEL FRA 2017:

Den voldtektsdømte mannen bodde i nabolaget til Tina Jørgensen (20). Kort tid etter at Tina ble drept, solgte han leiligheten og flyttet fra Stavanger, ifølge en ny bok.

I oktober 2016 anmodet politimesteren i Sør-Vest politidistrikt Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000.

Kripos har nå levert sin rapport, der de konkluderer med at politidistriktet bør iverksette videre etterforskning, men i et begrenset omfang.

Fakta: Tidslinjen over Tina Jørgensen-saken:

Tina Jørgensen døde i 2000. Foto: Jonas Haarr Friestad
Vis fakta ↓
Tina-saken