• Ronny Johansson fylte mandag både diesel og luft på bilen på Statoil Vesterveien, rett før bomstasjonen på E 39. FOTO: Kristin Ellefsen

3 av 10 vil endre reisevaner

Ronny Johansson tilhører mindretallet som parkerer bilen om det nye bompengesystemet blir innført. Halvparten vil ikke legge om reisevanene sine.