Det har vært over 2000 saker knyttet til hummerfiske de siste ti årene. De fleste ender med beslag som her under en aksjon i 2017. Men i en del tilfeller blir sakene etterforsket og det blir gitt bøter eller betinget fengsel. Det har vært over 2000 saker knyttet til hummerfiske de siste ti årene. De fleste ender med beslag som her under en aksjon i 2017. Men i en del tilfeller blir sakene etterforsket og det blir gitt bøter eller betinget fengsel. Foto: Espen Halvorsen

Kraftige reaksjoner mot ulovlig hummerfiske