• Det har vært over 2000 saker knyttet til hummerfiske de siste ti årene. De fleste ender med beslag som her under en aksjon i 2017. Men i en del tilfeller blir sakene etterforsket og det blir gitt bøter eller betinget fengsel. FOTO: Espen Halvorsen

Kraftige reaksjoner mot ulovlig hummerfiske

Bot på opptil 18.000 kroner. Betinget fengsel i tre uker. Det er de strengeste straffene som har blitt gitt for ulovlig hummerfiske.