• Ole Bent Røiseland (til venstre), ansvarlig for Scania sin verksteddrift for buss både nasjonalt og på anlegget på Dalane, og Harald Vålandsmyr i Boreal Buss, regionleder for region sør. Her står de to på det nye bussanlegget. FOTO: Tormod Flem Vegge

Skrangling, røyklegging og billettmaskiner ute av drift

Busser som skrangler, varmeapparater som spyr ut røyk over bekymrede passasjerer og problemer med billettmaskiner. Problemene har vært mange for Boreal etter at de overtok bussdriften i Kristiansand-regionen 1. juli.