Sørlen­dinger er blitt svindlet for sju millioner. Nå advarer poli­tiet.