Har avdekket flere tilfeller av menneskehandel i Kristiansand