• SKUFFET: Lillesandspolitikerne hadde håpet Fylkesmannen ville pålegge Statens vegvesen å dekke til deponiet. Men ble skuffet. Ordfører Arne Thomassen (H) samtaler med Svenny Karlsson (SV) og Tor Olav Tønnessen (Pp) i etterkant av møtet. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Frykter forurensingskatastrofe

Sulfiddeponiet på Gaupemyr fortsetter å forurense Kaldvellfjorden. Deponiet er ikke tildekket, og sur avrenning kan forårsake fiskedød.