• UAKTUELL: Fungerende domprost Aud Sunde Smemo (40) har blitt nevnt av mange som en mulig kandidat til jobben som ny biskop etter Olav Skjevesland. ?En biskop må ha en viss alder for å ha nødvendig erfaring, sier rådets leder Jan Olav Olsen. Han har ikke spurt noen under 45 år. FOTO: Kjartan Bjelland

For ung til å bli biskop

Fungerende domprost i Kristiansand, Aud Sunde Smemo (40), er ikke spurt av bispedømmerådet i prosessen med å finne ny biskop. ?En biskop må ha en viss alder for å ha nødvendig erfaring, sier rådets leder Jan Olav Olsen. Han har ikke spurt noen under 45 år.