• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kommer ikke til å gripe inn personlig for å hindre at NSB øker reiselengden mellom Kristiansand og Stavanger. FOTO: Scanpix

Vil ikke hindre lengre togreise

Pendlere får ikke Kleppa-hjelp mot lengre togreiser mellom Kristiansand og Stavanger