KRISTIANSAND: Flere politikere føler seg nemlig snytt, fordi de måtte lese om prosjektet i avisen.

– Kjøpet er greit, formålet er greit, men vi har fått litt såre tilbakemeldinger fra medlemmer av helse— og sosialstyret, som føler seg litt forbigått, sa Inger Skeie Hansen, Høyres gruppeleder.

Hun var ikke den eneste i kommunalutvalget som hadde en høne å plukke i forbindelse med innkjøpet av én stykk bondegård for 18 millioner – selv om alle bedyrer at ideen med å etablere et regionalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige er god.

– Helse- og sosialstyret får først informasjon om prosjektet gjennom Fædrelandsvennen. Helse- og sosialdirektøren går ut og sier at dette er et så godt prosjekt at ingen kan være imot. Da blir det vanskelig å føre politikk, og det er ikke første gangen dette skjer, sa varaordfører Mette Gundersen (Ap), og ba rådmannen rydde opp på kammerset.

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen fortalte før helgen at han vil etablere senteret for rusavhengige på den siste sentrumsnære landbrukseiendommen i Kristiansand. I første omgang er det snakk om ti beboere etter ombygging.

Både han og rådmannen mente de hadde informert etter beste evne.

– Akkurat denne saken har vært så grundig forberedt som ingen sak har vært før. Reaksjonene overrasker meg, sa Dahlen, og han fikk støtte fra gruppeleder Jørgen Kristiansen (KrF):

– Du skal ha temmelig tykk hud for å jobbe i administrasjonen i Kristiansand kommune. Det er mye kjeft å få, og jeg deler ikke misnøyen, sa han.

Etter to år og nærmere 30 forhandlingsrunder er kjøpekontrakten mellom Kristiansand kommune og grunneier Engebu allerede undertegnet, det mangler bare politisk samtykke til å overta den 50 mål store tomten.