• STOLT AV EGEN INNSATS: Havnedirektør Stein E. Haartveit nekter å kommentere innholdet i kommunerevisjonens rapport før den er offentlig. Men ifølge ham selv, har han gjort alt etter boken og informert havnestyret om forliksavtalen. FOTO: Jon Anders Skau

Havnedirektøren får kritikk

Havnedirektør Stein E. Haartveit får kritikk i utkastet til kommunerevisjonens rapport. Rapporten vil trolig offentliggjøres senere denne uken. Kristiansand