• FOTO: Reidar Kollstad

- Streikebryteri av sykehusdirektøren!

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen beordret fredag inn personell til å gjøre jobber som Unio allerede hadde gitt dispensasjon for.