Må fjerne 50 vrak fra tomta

Grimstadmannen Tore Larsen har fått pålegg av kommunen om å fjerne 50 maskiner og kjøretøy fra tomta si på Østerlød.