• VENTER PÅ GODKJENNELSE: Luftfartstilsynet har laget en skisse til konsesjonsvilkår for Gullknapp der flyplassen får drive både charterflyginger og ruteflyginger. Skissen er nå på høring, og ledelsen ved Gullknapp regner med at de har konsesjon klar slik at de kan starte flyginger sommer 2014. FOTO: Kjetil Reite

Planlegger ruteflyginger fra 2014

Ledelsen ved Gullknapp planlegger faste ruter til Bergen og Stavanger innen to år hvis Samferdselsdepartementet nå gir dem tillatelse til å drive kommersiell luftfart.