BYKLE: Aust-Agder fylkeskommunens bygningsvernpris for 2011 er i dag tildelt Torbjørg og Trygve Gjerden i Bykle. ”Prisen er tildelt for særlig fortjenestefull innsats for bevaring av Bykles historiske bygningsarv i sitt opprinnelige gårdsmiljø,” heter det i begrunnelsen fra fylkeskommunen.

Ekteparet har fra 2002 til 2010 arbeidet med å sette i stand bygningene rundt gårdstunet ” Nordstog” og” Der Inne” oppe i Gjerden, på folkemunne bare kalt Jåro.

Gårdene ligger i et rekketun, og er blant de få gårdstuna i Bykle som er satt i stand og bevart i sitt opprinnelige gårdsmiljø.

Det er lagt vekt på å utføre arbeidene etter antikvarfaglige retningslinjer. Fylkeskommunen har fulgt istandsettingen, det er gitt tilskudd og arbeidene er blitt dokumentert. Bygningene brukes i dag til overnatting og turisme.

I begrunnelsen er det lagt vekt på at Setesdals historiske bygningsarv er del viktig del av Aust-Agders identitet. Gårdbygningene har preget kulturlandskapet i flere hundre år og at de er kilde til kunnskap og til opplevelse.

Stadig flere gamle bygninger ikke lenger er i bruk og forsvinner. Det er derfor særlig positivt at årets kandidat har lagt ned et stort arbeid for å bevare bygningene i sitt opprinnelige gårdsmiljø, understreker juryen.

Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats og er på 40.000 kroner.

I tillegg overrekkes en messingplakett som plasseres på bygningen/anlegget. Prisen overrekkes i forbindelse på siste fylkesting i juni.