SØRLANDET SYKEHUS: Den smertefulle prosessen med å få dempet striden mellom sykehusforetakene i Kristiansand og Arendal, endte med enstemmig vedtak og den reneste hylling av fagdirektør Per Engstrand. Han har vært både arkitekt og regissør for en prosess der et viktig krav fra sykehusstyret var at sykehustilbudet på Agder skal ”framstå som balansert”. Det vil si en strategi som sikrer at ikke Arendal sykehus tappes for tilbud og ressurser, men videreutvikles.

Fakkeltog

Striden rundt lokalisering av nevrologien og funksjonsfordeling på barnesenterne førte til voldsomme protester og fakkeltog i Arendal i fjor. I går kunne Engstrand, i tillegg til å innkassere full seier for strategidokumentet, også fortelle styret at Arendal vil få et nytt behandlingstilbud.

— I et ledermøte mandag fant vi ut at det ville være like faglig forsvarlig å ha tilbudet i Kristiansand som i Arendal, så i tråd med styrets føringer bestemte vi at det skal legges i Arendal, sa Engstrand.

Overvekt

I løpet av høsten skal sykehusledelsen ta stilling til lokalisering av to andre, nye tilbud: kirurgisk behandling av sykelig overvekt og et tilbud til ME-pasienter (kronisk utmattelsessyndrom). I begge sakene skal det først avklares hvor det er faglig best å legge det, og dersom det er hipp-som-happ vil kravet om å framstå med balanserte tilbud legges til grunn.

— Ved alle nye tjenester vi skal igangsette i framtiden, skal vi gjøre denne vurderingen, sa Engstrand.

Styremedlem Harald Reiso sa følgende:

Mistenkeliggjøring

— En kan ikke fortsette å krangle, hvordan kan vi leve uten mistro og mistenkeliggjøring? Jeg tror strategiplanen blir et viktig verktøy til å klare det, sa han.

Og han fikk støtte fra flere styremedlemmer, blant annet Camilla Dunsæd:

— Det har vært en manglende kultur for helhetstenkning. Vi har levd med en sannhet som har skiftet på fylkesgrensa, og det er ikke holdbart. Det viktigste er å få godt nok tilbud til alle på Sørlandet, og at vi kan posisjonere oss i forhold til områdefunksjoner, sa hun.

Anne Halvorsen sa følgende: - Både utenfor og innenfor sykehusets vegger må folk merke seg at vi ønsker å utvikle et balansert tilbud på Agder.

Ansatterepresentant Mette Skaret Kjos-Hanssen: - Det er vondt at det eksisterer to sannheter, men det er enkelte som bør reflektere litt over hva slags grunnlag de har før de uttaler seg.

Dermed kunne styreleder Peder Olsen med sedvanlig flegma erklære strategiplanen for vedtatt, og applausen runget i Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.