• SEIER: Enstemmig og med applaus fikk fagdirektør Per Engstrand vedtatt den nye strategiplanen for Sørlandet sykehus under styremøtet i går.FOTO: JON ANDERS SKAU FOTO: Jon Anders Skau

Arendal får smerteklinikk

Sykehusstyret applauderte for strategiplanen, samme dag som det ble klart at Arendal får et nytt behandlingstilbud: smerteklinikk.