• Trygger skolegården: Rektor Anne Beth Torkelsen ved Lunde skole i Søgne føler seg trygg på at de nye trivselsvaktene vil bidra til en bedre skolehverdag for elevene. Vaktene er fra venstre Teresa Tønnessen (10), Franziska Roszinski (11), Helene Romeril (11) - alle i sjetteklasse. Til høyre for rektor sjuendeklassingene Matilde Midberg (12) og Marco Høyvang Sole (13). FOTO: Kjartan Bjelland

Lager sikre soner i skolegården

Med trivselsvakter og sikre soner vil Lunde skole trygge skolegården og komme mobbingen i forkant.