• 22.JULI-KOMITÈ: Åse Michaelsen ser at det blir en belastning å skulle nærmere inn på hendelsene den 22. juli, men ønsker å bidra til at pårørende kan få flere svar. FOTO: Arkivfoto

Skal sitte i Stortingets 22. juli-komité

Åse Michaelsen (Frp) er en av 17 på Stortinget som skal se på 22. juli-hendelsene. – Jeg vil jobbe for at vi skal se fremover og lære av de feil som ble gjort.