• OSELAND/EGELANDS KOMMENTAR: - Feil merking. Her er det ikke samsvar mellom skilt og veimerking. Skiltet tilsier vikeplikt for gang- og sykkelvei, men ikke for hovedveien. Veimerkingen tilsier vikeplikt for hovedveien, men ikke for gang- og sykkelveien.VEIVESENETS TOLKNING: - Riktig vikelinje, men skilt skal stå mot kjørebanekant. FOTO: Raimond Oseland

Reagerer på forvirrende merking av veikryss i Kristiansand

Raimond Oseland har dokumentert det han mener er forvirrende merking og skilting av flere veikryss i Kristiansand. Veivesenet er enige i flere eksempler, og lover å rydde opp.