Færre skadet i trafikken i Aust-Agder

Antall trafikkulykker med personskade i Aust-Agder er kraftig redusert fra i fjor til i år.