• HATTESTEINEN: Ytterst i Lindebøkilen ligger det gamle fiskemottaket. Her planlegges boliger, næringsområde og småbåthavn med 200-300 plasser. Men foreløpig har Fylkesmannen sagt nei. Planlegger Ragnhild Haslestad fra kommunen forklarer for byutviklingsstyret under befaringen torsdag. FOTO: Vegard Damsgaard

Kø av prosjekter langs sjøen i Kristiansand

Det gamle fiskemottaket her på Flekkerøy kan bli boliger og flere hundre båtplasser. Renseanlegget på Bredalsholmen flyttes til Odderøya for 250 millioner kroner.